Dálniční kaple Smíření

Novostavba první dálniční kaple v ČR na odpočívadle u Šlovic na 83. kilometru dálnice D5 ve směru Rozvadov - Praha.


Klášter Chotěšov

Bývalý ženský premontstrátský klášter založený ve 13. století. Postupná obnovova probíhá od roku 1992. V současné době je klášter využíván převážně ke kulturním akcím.


10 HVĚZD

Revitalizací souboru židovských památek v deseti lokalitách vznikla síť oblastních kulturně vzdělávacích center židovské kultury, které prezentují jedinečné kulturní dědictví České republiky.


Techmania Science Center Plzeň

Moderní interaktivní centrum pro děti a dospělé, kteří mohou objevovat přírodní zákony, říši zvířat, historii průmyslu a techniky nebo energii ukrytou v obnovitelných zdrojích.


Muzeum církevního umění plzeňské diecéze

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze vzniklo v nově upravených prostorách bývalého františkánského kláštera. Kromě stálé expozice jsou přístupné i původní gotické interiéry s freskami z druhé pol. 15. stol. 


TECHNOCRANE

Továrna na teleskopické jeřáby pro filmový průmysl byla postavena v letech 2001 až 2005 na Borských polích v Plzni.


NTIS a CTPVV

Výzkumné Evropské centrum excelence NTIS a CTPVV Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity, postavené v letech 2012 - 2014 v Plzni.


Planetárium Plzeň

Planetárium je umístěno v restaurované budově č. 56 bývalé kantýny Škodových závodů s unikátní nosnou konstrukcí z dřevěných rámů Hetzer v areálu Techmania Science Center.


PEKASS centrála

Obchodně administrativní, školicí, testovací a skladový objekt firmy PEKASS specializující se na dodávky a servis strojů a zařízení pekáren a cukráren.


Bytový dům Poděbradova

Bytový dům Poděbradova Plzeň, jehož architektura domu se vědomě hlásí k předválečné funkcionalistické estetice.


Opatství Nový Dvůr


Konverze areálu bývalého hospodářského dvora v Dobré Vodě u Toužimi na trapistický klášter. Probíhá od roku 1999 ve spolupráci s architektem Johnem Pawsonem.

Názory

ANGLICKÉ NÁBŘEŽÍ V PLZNI

[10.10.2008]
Stavět před bankou nebo nestavět? Názor architekta.

ANGLICKÉ NÁBŘEŽÍ V PLZNI

Stavět před bankou nebo nestavět?
Názor architekta.

Tato část města, přesněji dva bloky domů mezi Goethovou ulicí a řekou Radbuzou, prodělala za posledních 60 let značný vývoj. Nedá se říci, že vždy pozitivní, ale výsledek je, ve smyslu vývoje Plzně a posílení jejího charakteru skutečně velkého města, nepochybně kvalitní. Drobná zástavba včetně Německého divadla (zde bohužel) byla nahrazena velkou stavbou banky, které bych vyčetl tvrdé „rameno“ severního ukončení budovy vůči muzeu. Předností dnešního řešení je, že z hlavních pohledů okolo Wilsonova mostu nechává vyniknout budově muzea a v návaznosti na něj i historickému jádru.

Budova vytváří předprostor, který má šanci stát se jakýmsi náměstím na nábřeží. O podobné náměstí jsme přišli před sokolovnou stavbou příliš těsného průtahu a nikdo jej ani nepolitoval. Ale ze starých fotografií je vidět jeho kvalita, která nebyla dosud nahrazena. Zmíněný předprostor dosud není náměstím, je pouze volným prostorem o kterém si člověk špatně vytváří názor (co je to vlastně zač) a proto se na něm ani necítí příliš dobře. Obvodové schodiště, které mělo prostor monumentalizovat, je dnes otravnou bariérou. Toto změnit, při zachování dnešních prostorových vztahů, je nejbližší úkol pro architekty.

Zajímavý a příjemný je nepochybně také pohled ze sadů pod muzeem na Mrakodrap, který dominuje tomuto pohledu a je poměrně nevtíravou dominantou ukončující lidsky dobře vnímatelný prostor. Proto jsem přesvědčený, že stavba i půdorysně malá, ale vyšší než jedno dvě podlaží zde nenapravitelně poškodí prostorové řešení této části centra, které je podle mně v podstatě ukončené.

Poznámka první:

Situace a charakter tohoto prostoru je jiný, než volné plochy po domu U Zvonu. Sadový okruh (každého města) je dán souvislou zástavbou, která jej definuje. Obvykle se v této zástavbě nacházejí významnější budovy města. Zelená plocha mezi nimi je až druhotná ale vytváří obvykle velmi cenné plochy pro krátkodobou rekreaci obyvatel a vždy se jedná o oblíbená místa města. Prostor U Zvonu je porušením této zásady a je typické, že jeho zřízení nenašlo skutečnou odezvu u obyvatel. Sice většina řekla: „zeleň ano“, ale nikdo ji ve skutečnosti neakceptuje. Prostor u banky leží mimo sadový okruh, je skutečným uvolněním zástavby a je lemován kvalitními stavbami – je tedy skutečně náměstím, ale s bariérou, kterou nutno odbourat.

Poznámka druhá:

Pokud je nutně potřeba někam umístit nový dům, svým charakterem patřícím do centra, nepochybně se místo najde v prolukách, které byly v období socialismu pilně vytvářeny.

Problém garáží je složitější. Jsem přesvědčený, že každé auto, které schovám pod zem je dobré auto. Bez aut se neobejdeme a proto musíme vytvářet podmínky pro dopravu v klidu tak, aby se člověk dostal tam kam potřebuje (chce) a pak auto odklidil tam, kde neobtěžuje. Nemám nic proti podzemním garážím zde. Ale rád bych, aby se Anglické nábřeží stalo tím, čím nábřeží mají být – klidovou živou promenádou. Prostor mezi bankou a řekou by neměl být oddělen od řeky jakkoliv kapacitní komunikací. Obsluha garáží je ten pravý oříšek, který je nutno rozlousknout. Pokud by se to nepodařilo, dal bych přednost promenádě pouze s veřejnou dopravou a takovou úpravou předprostoru, aby se stal standardním náměstím s parkovou úpravou.

V polovině června se sešla na ÚKR MP pracovní skupina, složená ze zástupců města a deseti větších architektonických kanceláří v Plzni. Devět z deseti architektů pozvaných kanceláří se vyslovilo proti zástavbě předprostoru banky. Na základě diskuze ÚKR MP v současné době připravuje vypsání architektonické soutěže na řešení tohoto místa a tak bych popřál slovo všem svým kolegům, aby mohli vyslovit svůj názor.

Září 2008

Jan Soukup, architekt

zpět ...